1,950.00 

Anaokulu İçin Robotik Kodlama Sertifikası

1,950.00 

Anaokulu İçin Robotik Kodlama Sertifikası, katılımcılara okul öncesi dönemde çocuklara robotik ve kodlama eğitimi verme becerilerini kazandıran bir eğitim programını başarıyla tamamlamış bireylere verilen bir belgedir. Program, çocuk gelişimi, öğrenme teorileri ve robotik teknolojilerin etkili bir şekilde kullanılması konularını içerir.

EĞİTİM AÇIKLAMASI

  • Robotik ve Kodlama Temelleri: Sertifika, anaokulu düzeyinde robotik ve kodlama temellerini anlama düzeyinizi belgeler.

  • Eğitim Materyali Geliştirme: Eğitim, anaokulu çocuklarına uygun materyaller geliştirme yeteneğinizi vurgular, özellikle etkileşimli ve eğlenceli öğrenme araçları üzerine odaklanır.

  • Çocuklarla İletişim ve Etkileşim: Sertifika, küçük yaş grubundaki çocuklarla etkili iletişim kurma, onları anlama ve öğrenme süreçlerine katılımını artırma becerilerinizi belgeler.

  • Güvenlik ve Kontrol: Robotik kodlama sertifikası, çocuklarla çalışırken güvenlik standartlarına uyma ve robotik araçları kontrol etme yeteneklerinizi vurgular.

  •  

Anaokulu İçin Robotik Kodlama Sertifika Eğitimi Nedir?

Anaokulu İçin Robotik Kodlama Sertifika Eğitimi, anaokulu öğretmenleri ve eğitimcileri için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu eğitim sayesinde katılımcılar, anaokulu çocuklarına robotik ve kodlama temellerini öğretme becerilerini kazanır. Bu sayede çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine, problem çözme yeteneklerini artırmalarına ve teknolojiye erken yaşta aşina olmalarına yardımcı olabilirler.

Kurs Özellikleri

1. Temel Robotik ve Kodlama Bilgisi

Kursun başlangıcında, katılımcılara temel robotik ve kodlama kavramları anlatılır. Bu temel bilgiler, çocuklara aktarılacak olan basit kodlama mantığı ve prensipleri hakkında sağlam bir temel oluşturur.

2. Öğrenme Oyunları ve Etkinlikler

Eğitimde, anaokulu çocuklarına yönelik eğlenceli öğrenme oyunları ve etkinliklerin nasıl tasarlanacağına dair pratik bilgiler verilir. Katılımcılar, çocukların ilgisini çekecek etkileşimli etkinlikler oluşturma konusunda yetkinlik kazanırlar.

3. Robotik Set ve Araçları

Kurs kapsamında kullanılan robotik setleri ve araçları tanıtılır. Katılımcılar, bu araçların nasıl kullanılacağını öğrenirler ve çocuklar için uygun robotik materyal seçiminde rehberlik edilir.

4. Hikayelerle Kodlama

Eğitimde, çocuklara hikayeler ve senaryolar aracılığıyla kodlamayı öğretme stratejileri ele alınır. Katılımcılar, çocukların hayal güçlerini kullanarak kodlama becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilirler.

5. Proje Tabanlı Öğrenme

Katılımcılara, çocukların projeler oluşturarak öğrenmelerini teşvik edecek yöntemler sunulur. Bu yaklaşım, çocukların gerçek dünya problemlerini çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

6. Sertifika ve Uygulama Deneyimi

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara “Anaokulu İçin Robotik Kodlama Sertifikası” verilir. Bu sertifika, anaokulu seviyesinde robotik ve kodlama eğitimi verme yetkinliğini gösterir.

7. Öğrenci İzleme ve Değerlendirme

Eğitimde, öğrencilerin gelişimini izleme ve değerlendirme stratejileri ele alınır. Katılımcılar, çocukların ilerlemesini takip ederek öğretimlerini sürekli olarak iyileştirme becerileri kazanırlar.

Eğitim Sepeti