19,000.00 

Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Ve Sertifikası

19,000.00 

Bütüncül Psikoterapi Eğitimi ve Sertifikası, katılımcılara bütüncül yaklaşımın temel prensipleriyle uyumlu olarak bireyleri tedavi etme yetkinliği kazandıran bir eğitim programını tamamlamış bireylere verilen bir belgedir. Programı tamamlayan katılımcılar, bütüncül terapi yöntemleri, terapötik ilişki kurma, duygusal işleme teknikleri, bireysel ve grup terapisi becerileri konularında uzmanlık geliştirirler.

EĞİTİM AÇIKLAMASI

  • D2 Testi Materyali Bilgisi: Sertifika, D2 Dikkat Testi’nin materyalleri olan kırmızı kalem, örnek uygulama formu, asıl uygulama formu ve norm tablosu gibi unsurları anlama ve etkili bir şekilde kullanabilme yeteneğinizi vurgular.
  • Uygulama Becerileri: Sertifika, D2 Dikkat Testi’nin doğru bir şekilde uygulanması, testin yönergelerinin açıklanması, ve testin süresi gibi uygulama becerilerinizi belgeler.

  • Puanlama ve Değerlendirme Yetkinliği: Sertifika, D2 Dikkat Testi sırasında ortaya çıkan puanların doğru bir şekilde hesaplanması, çeşitli ölçümlerin nasıl değerlendirileceği konusundaki yetkinliğinizi vurgular.

  •  

D2 Dikkat Testi Materyali Sertifika Eğitimi Nedir?

D2 Dikkat Testi Materyali Sertifika Eğitimi, psikometrik bir araç olan D2 Dikkat Testi’nin etkili bir şekilde kullanımını öğrenmek isteyen profesyonellere yönelik bir eğitim programıdır. Bu eğitim, D2 Testi’nin kullanımı, yorumu ve değerlendirmesi konusunda katılımcılara gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar. Aşağıda bu sertifika programının temel özelliklerini içeren bir açıklama bulunmaktadır:

1. D2 Dikkat Testi’nin Temelleri: Bu eğitim programı, katılımcılara D2 Dikkat Testi’nin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak açıklar. Katılımcılar, testin geliştirilme amacını, temel özelliklerini ve uygulanma alanlarını öğrenirler.

2. D2 Testi Uygulama Süreci: Eğitim, katılımcılara D2 Testi’ni bireylere nasıl uygulayacaklarını öğretir. Testin uygulanma süreci, standart prosedürler ve katılımcıların doğru sonuçlar elde etmeleri için dikkat etmeleri gereken noktalar ele alınır.

3. D2 Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Katılımcılar, D2 Testi’nin sonuçlarını nasıl yorumlayacaklarını ve bu sonuçların nasıl bir değerlendirme yapmak için kullanılabileceğini öğrenirler. Test sonuçlarının anlamı ve kişinin dikkat yeteneği üzerindeki etkisi ele alınır.

4. Örnek Vakalar ve Uygulamalar: Eğitim süreci, gerçek vakaları ve örnek uygulamaları içerebilir. Bu, katılımcıların teorik bilgiyi pratik uygulamalara dönüştürmelerine yardımcı olur.

5. Etik İlkeler ve Mahremiyet: D2 Dikkat Testi Materyali Sertifika Programı, bu tür testlerin kullanımı sırasında etik sorumlulukları ve mahremiyeti ele alır. Katılımcılara kişisel bilgilerin korunması ve paylaşılmasının önemi anlatılır.

6. Sertifika ve Sürekli Destek: Katılımcılar, eğitimi başarıyla tamamladıktan sonra D2 Dikkat Testi’ni etkili bir şekilde kullanabileceklerini gösteren bir sertifika alırlar. Ayrıca, bu alandaki güncel gelişmeleri ve en iyi uygulamaları takip etmeleri için destek ve kaynaklara erişim sağlanabilir.

Eğitim Sepeti