3,250.00 

Çift Terapisi Programı Sertifikası

3,250.00 

Bu Eğitimde, Çiftlerin ilişkilerinde etkili olan dinamikler, ilişki evreleri ve çatışma yönetimi gibi konular ele alınır. Katılımcılar, çiftlerin neden sorunlar yaşayabileceğini ve bu sorunların nasıl çözülebileceğini öğrenirler.

EĞİTİM AÇIKLAMASI

  • Çift Terapisi Yetkinliği: Çift terapisi sertifikası, çiftlerle çalışma konusundaki uzmanlığınızı belgeler.
  • İlişki Dinamikleri: Sertifika, çiftlerin ilişki dinamikleri üzerinde derinlemesine anlayış geliştirme yeteneğinizi vurgular.
  • Terapötik Beceriler: Çift terapisi eğitimi, etkili terapötik stratejiler öğrenme ve uygulama yeteneğinizi artırır.
  • Çatışma Çözme Yetisi: Sertifika, çiftler arasındaki çatışmaları anlama ve sağlıklı çözümler önerme yeteneğinizi güçlendirir.
  • Etik Standartlara Uyum: Çift terapisi sertifikası, etik prensiplere ve mesleki standartlara uyumunuzu belgeler, güvenilir bir çift terapisti olduğunuzu gösterir.
  •  

Çift Terapisi Sertifika Eğitimi Nedir?

Çift Terapisi Sertifika Eğitimi, çiftlerin ilişki dinamiklerini anlamaya ve ilişkilerini güçlendirmeye yönelik bir eğitim programıdır. Bu eğitim, bireylerin ve çiftlerin ilişki becerilerini geliştirmelerine, iletişim sorunlarını çözmelerine ve daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olmayı amaçlar.

Kurs Özellikleri

1. Temel Çift Terapisi Kavramları

Kursun başlangıcında, çift terapisinin temel prensipleri, yöntemleri ve felsefesi hakkında bilgi verilir. Katılımcılar, çift terapisinin ne olduğunu ve nasıl işlediğini anlamaya başlarlar.

2. İletişim Becerileri Geliştirme

Eğitimde, çiftler arasındaki iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Etkili iletişim stratejileri, aktif dinleme ve empati gibi konular öğrencilere öğretilir.

3. İlişki Dinamiklerini Anlamak

Çiftlerin ilişkilerinde etkili olan dinamikler, ilişki evreleri ve çatışma yönetimi gibi konular ele alınır. Katılımcılar, çiftlerin neden sorunlar yaşayabileceğini ve bu sorunların nasıl çözülebileceğini öğrenirler.

4. Aile ve Kültürel Dinamikler

Eğitimde, çiftlerin aile geçmişleri, kültürel değerleri ve inançları üzerindeki etkileri ele alınır. Bu faktörlerin çift ilişkilerine etkisi anlatılır.

5. Çiftler Arası Empati Geliştirme

Katılımcılara, çiftler arasındaki empati becerilerini geliştirmeye yönelik teknikler öğretilir. Empati, çiftlerin birbirini daha iyi anlamalarını ve desteklemelerini sağlar.

6. Çift Terapisi Teknikleri

Eğitim boyunca, farklı çift terapisi teknikleri öğretilir. Sorun çözme, rol oynamalar, ev ödevleri gibi yöntemlerle çiftlerin ilişkileri desteklenir.

7. Eğitim ve Deneyim Paylaşımları

Katılımcılar arasında deneyim paylaşımları ve grup çalışmaları yapılır. Bu sayede katılımcılar birbirlerinden öğrenirken, farklı çift dinamikleri hakkında bilgi edinirler.

8. Uygulama ve Role Play

Kurs süresince, çift terapisi oturumlarının simülasyonları ve rol yapma aktiviteleri gerçekleştirilir. Bu, katılımcıların öğrendiklerini uygulama fırsatı bulmalarını sağlar.

9. Sertifika ve Kariyer İmkanları

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara “Çift Terapisi Sertifikası” verilir. Bu sertifika, çift terapisti olmak isteyenlere ve ilişki danışmanlarına bir adım olabilir.

10. Sürekli Gelişim ve Destek

Eğitim sonrasında, katılımcılara sürekli gelişim fırsatları ve danışmanlık hizmetleri sunulur. Çift terapisi alanındaki yeni gelişmeleri takip etmeleri teşvik edilir.

Eğitim Sepeti