Orijinal fiyat: 3,500.00 ₺.Şu andaki fiyat: 3,250.00 ₺.

Çocukla Görüşme Teknikleri Sertifikası

Orijinal fiyat: 3,500.00 ₺.Şu andaki fiyat: 3,250.00 ₺.

Çocukla Görüşme Teknikleri Sertifikası, katılımcılara çocuklarla etkili iletişim kurma, güven oluşturma ve çocuklarla görüşmelerde kullanılan özel teknikleri uygulama becerilerini kazandıran bir eğitim programını başarıyla tamamlamanın ardından verilen bir belgedir. Program, çocuk gelişimi, çocuk psikolojisi, iletişim stratejileri ve etik kurallar gibi konuları içerir.

EĞİTİM AÇIKLAMASI

  • Çocuk Psikolojisi ve Gelişim Bilgisi: Sertifika, çocukların psikolojisi, gelişimi, duygusal ihtiyaçları ve özel gereksinimleri konusundaki temel bilgi düzeyinizi belgeler.

  • Etkili İletişim Becerileri: Sertifika, çocuklarla etkili bir şekilde iletişim kurma, empati geliştirme ve güven oluşturma konusundaki becerilerinizi vurgular.

  • Çocuk Görüşmeleri ve Değerlendirme Yöntemleri: Çocukla görüşme teknikleri sertifikası, çocuklarla etkileşimde bulunma, doğru sorular sorma ve çocukların ifade etme becerilerini destekleme konusundaki yeteneklerinizi belgeler.

  •  

Çocukla Görüşme Teknikleri Sertifika Eğitimi Nedir?

Çocukla Görüşme Teknikleri Sertifika Eğitimi, psikoloji, sosyal hizmetler ve eğitim alanlarında çalışan profesyonellerin, çocuklarla etkili bir şekilde iletişim kurabilme ve onları anlama becerilerini geliştirdiği bir eğitim programıdır. Bu eğitim, katılımcıları çocuklarla yapılacak görüşmelerde uygun teknikler ve stratejiler kullanarak onların duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını anlama konusunda uzmanlaştırmayı amaçlar. Çocukla görüşme, çocukların yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun olarak yapılması gereken özel bir beceridir ve bu eğitimle katılımcılar bu konuda yetkinleşirler.

 

Çocukla Görüşme Teknikleri Sertifika Eğitimi Kurs Özellikleri

1. Çocukla Görüşme Teknikleri Sertifika Eğitimi’nde Çocuk Psikolojisi ve Gelişimi

Çocukla Görüşme Teknikleri Sertifika Programı, katılımcılara çocuk psikolojisi ve gelişimine yönelik temel bilgileri sunar. Farklı yaş gruplarındaki çocukların özellikleri ve ihtiyaçları ele alınır.

2. Çocukla İletişim ve Bağ Kurma

Katılımcılar, çocuklarla etkili iletişim kurma ve bağ kurma becerilerini geliştirirler. Çocuklarla güvenli bir ilişki kurma ve onların güvenini kazanma üzerinde durulur.

3. Çocukla Görüşme Süreci

Eğitim, katılımcıları çocukla görüşme sürecine yönlendirir. Görüşmenin planlanması, hazırlık yapma, yönlendirme ve etkili sorular sorma konuları üzerinde çalışılır.

4. Oyun ve Sanat Terapisi Teknikleri

Katılımcılar, çocukla görüşmelerde oyun ve sanat terapisi tekniklerini öğrenirler. Bu tekniklerle çocukların duygularını ifade etmeleri ve sorunlarını anlatmaları teşvik edilir.

5. Çocukla Empati Kurma

Eğitim, katılımcıları çocuklarla empati kurma becerilerini geliştirmeye yönlendirir. Çocukların duygularını anlama ve onların perspektifinden bakabilme üzerinde odaklanılır.

6. Çocuk İfade ve Davranışlarının Yorumlanması

Katılımcılar, çocukların ifade ve davranışlarını nasıl yorumlayacaklarını öğrenirler. Anlam çıkarmanın ve doğru şekilde tepki vermenin önemi üzerinde durulur.

7. Zor Durumlarla Başa Çıkma

Eğitim, katılımcıları çocuklarla görüşmelerde karşılaşılabilecek zor durumlarla başa çıkma konusunda yönlendirir. Güvenli ve destekleyici bir ortam yaratmanın önemi vurgulanır.

8. Sertifika Programı ve Süreci

Kursun sonunda, katılımcılar bir Çocukla Görüşme Teknikleri Sertifikası alır. Sertifika programı, tamamlanması gereken ders içeriklerini, uygulamalı değerlendirmeleri ve staj sürecini içerir. Katılımcılar, başarıyla tamamladıklarında çocuklarla etkili bir şekilde iletişim kurabilen ve onları anlayabilen nitelikli uzmanlar olarak görev alabilirler.

Eğitim Sepeti