5,800.00 

EMDR Eğitimi

5,800.00 

Uzun yıllardan beri var olan ancak günümüzde kullanım sıklığı artan tekniklerden biri de EMDR terapisidir. EMDR, kelime anlamı olarak göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme anlamına gelir. Kişilerin zihin ve duygu dünyasında daha önce gerçekleşen olaylara bakışını yeniden işleme üzerine kuruludur. Yaşadığınız andan itibaren etkisini hala gösteren olaylarda kullanılır.

EĞİTİM AÇIKLAMASI

 Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme ( EMDR terapi) hangi durumlarda kullanılır?

 

  – Ölüm, kayıp, savaş ve travmaya sebep olan olaylarda

  – Kötücül olaylar ve olumsuz tecrübeler

  – Travma sonrası yaşanan duygudurum bozukluğu

  – Sosyal fobi, taciz ve istismar gibi durumlarda

Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme neden kullanılır diye merak edebilirsiniz. İnsan zihninde yer alan bazı duygular için EMDR terapisi kullanılır. Bunlar;

- Olumsuz duygular

- Travmalar

- Yanlış inanışlar

- Varsayımlar

- Korku ve kaygılar

Danışanların zihninde oluşan sorunları yok etmeden psikolojik sorunların ortadan kaldırılması mümkün değildir. Yaşanılan travma ve olaylar sonrasında zihinde ve duygularda olumsuz duygular açığa çıkar. Bu duyguları danışanların zihninden arındırmak için EMDR eğitimi sertifikası almak gerekecektir.

Korkular ve kaygı ile dolu bellek kendini geliştiremez. Akıl ve ruh sağlığı sorunlarına da sebep olur. Var olan ruhsal hastalıların ilerlemesine de neden olacaktır. Ruh sağlığı uzmanları EMDR eğitimi sertifikası ile psikolojik rahatsızlıklarda ilerleme kaydeder.

Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma Ve Yeniden İşleme

Hafızanıza depoladığınız olumsuz duygular, göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme ile düzeltilebilir. Kötü ve acı veren duyguları kontrol altına almak için EMDR online kurs alıp danışanlarınıza destek olabilirsiniz.

Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme için uyarıcı alet kullanılır. Bu aletin hangi zamanlarda ve psikolojik hastalıklarda kullanılacağı da EMDR online kurs ile öğretilir. Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme için göz hareketleri ve sesli uyaranlar kullanılır. Bazen iki yönlü dokunsal uyaran da verilebilir. Önemli olan uyaranın iki yönlü olmasıdır. Beynin bir lobundan diğerine geçiş için uyaranlar kullanılır. Olumsuz duyguların ve kötücül deneyimlerin izi EMDR terapi yöntemi ile hafifletilir. Olayı yeniden canlandırarak önceden zihninizde ve kalbinizde oluşan acı hafifletilir. EMDR terapi sonrası olayı hatırlayıp acı duymadığınızı görürsünüz. Güvenli hissettiğiniz alanda yaşayarak korkulu ve kaygılı ruh halinden kurtulursunuz. Bellekte korku ve kaygı yerine olumlu ve pozitif duygular olduğunda kendinizi geliştirmeniz de kolaydır.

Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme için terapist çok iyi eğitim almalıdır. Bu yüzden de Uzaktan Eğitim Merkezi EMDR online kurs ile EMDR eğitimi verir. Eğitimlerin sonunda verilecek EMDR eğitimi sertifikası, ruh sağlığı uzmanlarınca alındığında başarılı terapi sürecini de artırır.

Sadece bu alanlar sınırlı olarak EMDR terapi uygulanmaz. Pedagog ve psikolog uzmanlığına göre diğer psikolojik sorunlarda da EMDR terapi kullanılır. EMDR eğitimi sertifikası bu alanda yeterli eğitim aldığınızı da gösterir.

EMDR Online Kurs

EMDR online kurs aldıktan sonra psikolojik danışmanlık desteği verirken sonuca ulaşma süresi de kısalır. Uzaktan Eğitim Merkezi’nden alınan EMDR terapi eğitimi sertifikası e devlet sisteminden görüntülenir. Yurt dışında da geçerli EMDR eğitimi sertifikası alırsınız. EMDR online kurs alsanız da örgün eğitimden farkı yoktur. Eğitimlerin üniversite düzeyinde olması derslerden alacağınız verimi artıracaktır.

EMDR online kurs için eğitim merkezi ile görüşün. Kontenjanlar dolmadan eğitimi satın alıp derslere başlayın. Psikolog, pedagog, psikiyatr vb akıl ruh sağlığı uzmanları aktif çalışırken de EMDR online kurs alabilecektir.

Psikolog Özge ERTİK

Hocamız, Video Eğitimlerini Anlatmaktadır.

Doktor Psikolojik Danışman Şengül İNAN GÜLPINAR

EMDR Eğitimini örgün ve online olarak kurumumuzda vermekte ve merkezimizde seanslarında EMDR yöntemini kullanmaktadır.

Eğitim Sepeti