1,800.00 

Enneagram Sertifikası

1,800.00 

Bu Eğitimde, Enneagram’ın dokuz farklı kişilik tipi hakkında derinlemesine bilgi verilir. Her bir tipin özellikleri, davranışları, düşünce kalıpları..

EĞİTİM AÇIKLAMASI

  • Profesyonele Yatırım: Enneagram sertifikası, kişisel ve profesyonel gelişiminize yapılan bir yatırımı temsil eder.
  • Derin Kişisel Anlayış: Sertifika, Enneagram aracılığıyla kendi davranışlarınızı ve başkalarını anlama becerinizi artırır.
  • İletişim Becerileri: Enneagram eğitimi, etkili iletişim ve ilişkiler kurma konusundaki becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur.
  • Liderlik Yetkinlikleri: Liderlikte farkındalık, sertifika sahiplerine liderlik rollerini daha etkili bir şekilde yönetme yeteneği kazandırır.
  • Ekip Dinamiği: Enneagram sertifikası, ekip içi ilişkileri anlama ve yönetme konusunda becerilerinizi güçlendirir.
  • Rekabet Avantajı: Sertifikaya sahip olmak, profesyonel alanda rekabet avantajı sağlar ve daha çeşitli kariyer fırsatları sunabilir.
  •  

Enneagram Sertifika Eğitimi Nedir?

Enneagram Sertifika Eğitimi, kişisel ve psikolojik gelişim alanında oldukça popüler bir araç olan Enneagram’ın temel prensiplerini ve kullanımını öğreten bir eğitim programıdır. Enneagram, bireylerin farkındalığını artırmalarına, kendilerini ve diğerlerini daha iyi anlamalarına ve kişisel gelişim yolculuklarında rehberlik etmelerine yardımcı olan bir kişilik modelidir.

Kurs Özellikleri

1. Enneagram Temelleri

Katılımcılar, Enneagram’ın kökenleri, temel prensipleri ve felsefesi hakkında bilgi edinirler. Bu bölümde Enneagram’ın neden kullanıldığı ve nasıl çalıştığı anlatılır.

2. Dokuz Kişilik Tipi

Eğitimde, Enneagram’ın dokuz farklı kişilik tipi hakkında derinlemesine bilgi verilir. Her bir tipin özellikleri, davranışları, düşünce kalıpları ve içsel dinamikleri incelenir.

3. Kişisel Farkındalık Geliştirme

Katılımcılar, kendi kişilik tipini belirleme ve anlama fırsatı bulurlar. Bu sayede kendi güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını daha iyi keşfederler.

4. İlişkilerde Enneagram Kullanımı

Eğitimde, Enneagram’ın ilişkilerde nasıl kullanılabileceği ve etkili iletişim sağlamada nasıl bir araç olarak işlev gördüğü üzerine odaklanılır.

5. Öğrenme Materyali ve Uygulamalar

Katılımcılara, Enneagram hakkında derinlemesine bilgi sağlayan öğrenme materyali sunulur. Gerçek yaşam örnekleri, örnek olaylar ve uygulamalarla Enneagram anlayışı pekiştirilir.

6. Sertifika ve Uygulama

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara “Enneagram Sertifikası” verilir. Bu sertifika, kişisel gelişim ve koçluk alanında bir uzman olarak Enneagram’ı kullanabilme yeteneklerini belgeleyerek daha geniş bir kitleye hizmet etme fırsatı sunar.

7. Sürekli Destek ve Paylaşım

Kurs sonrasında, katılımcılara Enneagram alanında sürekli destek ve paylaşım platformları sunulur. Bu platformlar aracılığıyla bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımı devam eder.

Eğitim Sepeti