3,250.00 

Grupla Psikolojik Danışmanlık Sertifikası

3,250.00 

Grupla Psikolojik Danışmanlık Sertifikası, katılımcılara grup terapisi, danışmanlık ve rehberlik becerilerini kazandıran bir eğitim programını başarıyla tamamlamanın ardından verilen bir belgedir. Program, grup dinamikleri, etkili iletişim, çatışma yönetimi, grup süreci yönetimi ve grup terapi stratejilerini içerir.

EĞİTİM AÇIKLAMASI

  • Grup Dinamikleri ve İletişim Bilgisi: Sertifika, grup dinamikleri, etkili iletişim ve grup içi ilişkiler konusundaki temel bilgi düzeyinizi belgeler.

  • Grup Psikolojik Danışmanlık Becerileri: Sertifika, grup içinde bireyleri destekleme, sorun çözme ve etkili danışmanlık becerilerinizi vurgular.

  • Grup Faaliyetleri ve İyileştirme Stratejileri: Grupla psikolojik danışmanlık sertifikası, grup içinde etkili faaliyetleri yönetme, grup üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirme ve grup iyileştirme stratejilerini benimseme yeteneğinizi belgeler.

  •  

Grupla Psikolojik Danışmanlık Sertifika Eğitimi Nedir?

Grupla Psikolojik Danışmanlık Sertifika Eğitimi, psikoloji ve danışmanlık alanında çalışan profesyonellerin, gruplarla çalışma becerilerini geliştirdiği bir eğitim programıdır. Bu eğitim, katılımcıları grup danışmanlığı süreçlerine yönlendirerek, grup üyelerine etkili rehberlik sağlayabilecek ve grup dinamiklerini anlayabilecek uzmanlar haline getirmeyi amaçlar. Grupla psikolojik danışmanlık, bir araya gelen bireylerin ortak konuları üzerinde çalışma ve destek alma süreçlerini içerir. Bu sertifika eğitimi, katılımcılara grup terapisinin temel kuram ve uygulamalarını sunar.

 

Grupla Psikolojik Danışmanlık Sertifika Eğitimi Kurs Özellikleri

1. Grupla Psikolojik Danışmanlık Sertifika Eğitimi’nde Grup Danışmanlığının Temelleri

Grupla Psikolojik Danışmanlık Sertifika Programı, katılımcılara grup danışmanlığının temel kavramlarını tanıtır. Grup danışmanlığının felsefesi, amacı ve etik ilkeleri üzerinde durulur.

2. Grup Dinamikleri ve İletişim

Katılımcılar, grup dinamiklerini ve iletişim süreçlerini anlama becerilerini geliştirirler. Grup üyeleri arasındaki ilişkilerin nasıl kurulduğu ve nasıl etkilendiği ele alınır.

3. Grup Terapisi Kuram ve Teknikleri

Eğitim, katılımcıları grup terapisi kuramları ve teknikleriyle tanıştırır. Grup üyelerinin ihtiyaçlarına ve hedeflerine yönelik farklı terapi yaklaşımları üzerinde çalışılır.

4. Grupla Psikolojik Değerlendirme

Katılımcılar, grupla psikolojik danışmanlık süreçlerinin nasıl değerlendirileceğini öğrenirler. Grup üyelerinin gereksinimlerini anlamak ve sürecin ilerleyişini değerlendirmek üzerine odaklanılır.

5. Liderlik ve Fasilitasyon Becerileri

Eğitim, katılımcıları grup liderliği ve yönlendirme becerileri üzerinde çalışmaya yönlendirir. Grup sürecini yönetme, rehberlik etme ve etkin bir grup lideri olma konuları ele alınır.

6. Grup Üyeleri ile Çalışma

Katılımcılar, grup üyeleriyle nasıl etkili bir şekilde çalışacaklarını öğrenirler. Grup üyeleri arasındaki farklılıkların nasıl anlaşılacağı ve bu farklılıklarla nasıl başa çıkılacağı üzerinde durulur.

7. Uygulamalı Grup Çalışmaları

Eğitim, katılımcılara grupla psikolojik danışmanlık becerilerini uygulama fırsatları sunar. Role-play, vaka çalışmaları ve canlandırmalarla pratik yaparak grupla çalışma yetkinlikleri geliştirilir.

8. Sertifika Programı ve Süreci

Kursun sonunda, katılımcılar bir Grupla Psikolojik Danışmanlık Sertifikası alır. Sertifika programı, tamamlanması gereken ders içeriklerini, uygulamalı değerlendirmeleri ve staj sürecini içerir. Katılımcılar, başarıyla tamamladıklarında grupla psikolojik danışmanlık süreçlerine rehberlik edebilecek nitelikli uzmanlar olarak görev alabilirler.

Eğitim Sepeti