Orijinal fiyat: 2,300.00 ₺.Şu andaki fiyat: 1,600.00 ₺.

Güvenlik Yöneticiliği Eğitimi Sertifikası

Orijinal fiyat: 2,300.00 ₺.Şu andaki fiyat: 1,600.00 ₺.

Güvenlik Yöneticiliği Eğitimi Sertifikası, katılımcılara güvenlik yönetimi alanında bilgi ve beceri kazandıran bir eğitim programını başarıyla tamamlamış bireylere verilen bir belgedir. Bu programlar genellikle güvenlik stratejileri, risk yönetimi, kriz müdahalesi, personel eğitimi, teknolojik güvenlik çözümleri ve yasal düzenlemeler gibi konuları kapsar.

EĞİTİM AÇIKLAMASI

 • Güvenlik Yönetimi Temelleri Bilgisi: Sertifika, güvenlik yönetimi alanındaki temel prensipleri, risk değerlendirmesi, kriz yönetimi ve güvenlik stratejileri hakkındaki bilgi düzeyinizi belgeler.

 • Personel Yönetimi ve Eğitimi: Güvenlik yöneticiliği sertifikası, güvenlik personeli seçimi, eğitimi, performans değerlendirmesi ve yönetimi konusundaki becerilerinizi vurgular.

 • Güvenlik Protokollerinin Oluşturulması: Sertifika, kurumsal güvenlik politikaları, fiziksel güvenlik önlemleri ve diğer güvenlik protokollerinin oluşturulması konusundaki yeteneklerinizi belgeler.

 •  

Özel güvenlik alanında yöneticilik vasfı kazanmak isteyenlere açılan sertifika programları vardır. Güvenlik yöneticiliği eğitimi de bunlardan biridir. Güvenlik yöneticiliği sertifikası, verilen eğitimle yöneticilik pozisyonunda görev yapılmasına imkan sağlar. Güvenlik yöneticiliği sertifikası amacı, özel güvenlik şirketlerinde yer alan yöneticilik pozisyonuna eleman kazandırmaktır. Yöneticilik ve liderlik vasıflarının yer aldığı eğitim içeriğinde insan kaynakları, bütçe yönetimi gibi konular da vardır. Her yönü ile nitelikli yönetici yetiştirmek için verilen güvenlik yöneticiliği sertifikası amacı iş başvurusunda avantajlı konumda olmanızı sağlamaktır.

Özel güvenlik yöneticiliği sertifikası da denilen bu belgeyi aldığınızda kurumlarda güvenlik şefi olarak da çalışabilirsiniz. Aldığınız maaş artacağı gibi birçok konuda da ayrıcalıklı olursunuz. Özel güvenlik görevlilerinin yöneticilik becerilerini geliştirmesini sağlayan eğitimlerde risk yönetimi ve bütçe yönetimi gibi idari konularda eğitimler verilir. İnsan kaynakları, personel ile iletişim, liderlik ve yöneticilik vasıfları gibi dersler yer alır. Bunlar sizi profesyonel özel güvenlik yöneticisi yapma konusunda destekleyecek eğitimlerdir. Herhangi bir şirket, tesis veya kurumda özel güvenlik yöneticiliği yapabilmeniz için yetenekleriniz sorgulanır. Güvenlik yöneticiliği sertifikası amacı bu konuda yetenekli ve donanımlı olduğunuzu ortaya koymaktır. E- devlet görünürlüğü olan güvenlik yöneticiliği sertifikası ise işe alımlarda yöneticilik pozisyonu için öncelikli olarak istenen sertifikalardandır. Bu sertifikaların devlet kurumlarınca geçerliliği kabul edilmiştir. Dolayısı ile de eğitimler belirli denetimlerden geçirilir. Özel güvenlik yöneticiliği sertifikası devlet üniversitesi onaylı olsun isterseniz Kariyer Polikliniği ile görüşün.

Yönetim ve idari işleyişle ilgili öğrenmeniz gereken detaylar üniversite tarafından hazırlanan programda yer alır. Canlı dersler ve süpervizyon eğitimleri uygulamalı olarak verildiğinden uzmanlığınızı artırır. Risk yönetimi ve insan kaynakları gibi konularda bir tesisin güvenliğini yönetebilmeniz eğitimlerle mümkündür. Güvenlik yöneticiliği sertifikası amacı da tam olarak budur. Özel güvenlik sektöründe yer alan nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı karşılamak için sertifika programı yeterlidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet birimlerinde çalışıp emekli olmuş kimselerin sektöre uyum sağlaması açısından da eğitim gereklidir. Alışveriş merkezi, otel, pansiyon, tatil yerleri, konaklama merkezleri, ticari alanlar ve büyük mağazalarda özel güvenlik yöneticiliği sertifikası ile çalışabilirsiniz. Güvenlik yöneticiliği eğitimi alırken ilgili alanın güvenlik planlarını hazırlamayı, güvenlik açığını tespit etmeyi de öğrenirsiniz. Güvenlik ile ilgili yapmanız gereken prosedürleri hazırlamak ve personeli idare etmek için Kariyer Polikliniği’nin hazırladığı sertifika programı alınabilir.

Güvenlik yöneticiliği sertifikası amacı;

 • Özel güvenlik şirketinde güvenlik amiri olmak isteyenlere yeterlilik sağlamak
 • İdari işleyiş, kriz yönetimi ve güvenlik planları oluşturmada kişiyi geliştirmek
 • 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının yöneticilik yapabilmesine imkan sunmak
 • Bütçe yönetimini gerçekleştirmede yeterlilik kazanmak
 • Özel güvenlik sertifikası olanlara yönetici olmak için imkan sağlamak
 • Güvenlik sektöründe en az 6 ay çalışmış kişilerin yönetici olabilmesini sağlamak
 • Güvenlik yöneticisi olacakların hangi vasıflara sahip olması gerektiğini öğretmek
 • Güvenlik zafiyeti oluşturabilecek alanları tespit edip güvenlik düzeyini artırmasını sağlamak
 • Personele nasıl davranması gerektiğini öğreterek iletişim becerilerini güçlendirmesini sağlamak
 • Çalışılan kurumların isteklerini ön planda tutması gerektiğini öğretmek
 • Güvenlik ile ilgili konularda gerekli planlamayı yapma yeterliliği geliştirmek

Özel güvenlik sertifikası olanlar veya 2 yıllık meslek yüksekokulunu bitirenler güvenlik yöneticiliği yapabilir. Güvenlik yöneticiliği sertifikası uzaktan eğitim ile alındığında derslere fiziki olarak katılmak zorunda kalmazsınız. Üstelik uzaktan eğitim özel güvenlik sertifikası amacı örgün eğitim fırsatlarından daha fazlasını sunmaktır. Derslere istediğiniz yerden katılmanız mümkündür. Bulunduğunuz yerde eğitim imkanınız yoksa üniversite onaylı güvenlik yöneticiliği sertifikası alabilirsiniz. Üniversite onaylı özel güvenlik yöneticiliği sertifikası YÖK denkliği olan üniversitelerden eğitim almışsınız gibi kabul edilir. Bu da çeşitli ülkelerde güvenlik yöneticiliği yapabilmenize imkan sağlar. Ülkedeki yasal prosedürler neyi gerektiriyorsa onları gerçekleştirip güvenlik yöneticisi olabilirsiniz.

Güvenlik Yöneticiliği Sertifikası Kazanımları

Özel güvenlik görevlisi iken yöneticilik pozisyonuna yükselmek için kurs merkezleri eğitim programı düzenler. Güvenlik yöneticiliği sertifikası verilen bu programlardan mezun olduktan sonra yöneticilik pozisyonlarına başvuru yapabilirsiniz. Çalışacağınız alanda risk faktörlerini göz önüne alabilmek için yeterliliğinizi geliştirmeniz gerekir. Güvenlik yöneticiliği sertifikası kazanımları olarak bilinen bu avantaj ile önemli şirketlerde çalışabilirsiniz.

Değerli eşyaların satıldığı veya can güvenliğinin korunduğu mekanlarda ve yerlerde güvenlik yöneticiliği sertifikası olanlar işe alımlarda ilk tercih edilen kimselerdir. Uzaktan eğitim güvenlik yöneticiliği sertifikası kazanımları daha birçok alanda kendini gösterir.

Güvenlik yöneticiliği sertifikası kazanımları;

 • Uluslararası akreditasyonlu güvenlik yöneticiliği sertifikası alırsınız.
 • E-devlet görünürlüğü olan güvenlik yöneticiliği sertifikası işe başvuruda güven şartını gerçekleştirir.
 • Güvenlik birimlerinde işleyiş ve çalışma düzenine dair bilgiler edinirsiniz.
 • Güvenlik planları hazırlama ve risk yönetimi gibi konularda yeterliliğiniz artar.
 • Şirketlerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olursunuz.
 • TSK ve emniyet birimlerinden emekli olanların iş bulma şansı artar.
 • Eğitimli ve yetenekli kişilerin körelmesi engellenir.
 • Kamu kurumlarından emekli olan kimselerin özel sektöre uyum sürecinde etkili rol oynar.
 • Emekli olduktan sonra gelir getirecek faaliyetlerde bulunmanızı kolaylaştırır.
 • Daha yüksek pozisyonda iş bulma şansını artırır.
 • Yetişmiş güvenlik elemanı ihtiyacını ortaya koyar.

Güvenlik yöneticiliği, güvenlik görevlilerinin tek bir yerden koordine edilmesinde etkisi olan birimdir. Dolayısı ile de diğer güvenlik görevlileri ile doğru iletişim kurup iş bölümü yapabilmek ve işleyişi sorunsuz yürütmek için eğitim gereklidir. Güvenlik yöneticiliği sertifikası kazanımları bunlarla sınırlı olmayıp eğitim merkezlerinden alacağınız derslere göre değişir. Uzaktan eğitim güvenlik yöneticiliği eğitimi sayesinde aktif olarak çalışsanız bile eğitim almanızda sakınca yoktur. Hafta içi veya hafta sonu derslere dilediğiniz saatte katılabilirsiniz. İş yoğunluğundan yükselmek için eğitim almaya fırsat bulamıyorsanız güvenlik yöneticiliği sertifika programı bunu gerçekleştirir. Şirkette veya sitede daha iyi güvenlik hizmeti verebilmek adına eğitim alınması zorunludur. Zaman ve imkanlar değiştiğinden güvenlik açığı oluşması çok daha kolaydır.

Güvenlik alanında çağı yakalamak ve teknolojinin beraberinde getirdiği güvenlik zafiyetini önlemek adına da güvenlik yöneticiliği sertifikası kazanımları değerlendirilmelidir. Güncel bilgiler güvenlik yöneticiliği eğitimi içinde yer aldıkça ilgili alanda güvenlik sorunu da azalır. Özel güvenlik görevlilerinin yöneticilik yapmak dışında mesleki bilgilerini tazelemesi için de özel güvenlik yöneticiliği sertifikası alınmalıdır. Personelin geçici veya kalıcı olarak sevk ve idaresini sağlamak yöneticilik eğitimleri ile mümkündür. Kriz veya olay anında gereken görevlendirmenin yapılamaması güvenlik açıklarına yok açar. Güvenlik yöneticiliği sertifikası kazanımları incelendiğinde ise müdür pozisyonundaki kimselerin sorumluluklarının daha iyi farkına varmasına yardımcı olur.

Güvenlik yöneticisi motivasyon ve koordinasyon açısından yetenekli olmalıdır. Ancak bunu sağlayacak özellikleri yoksa güvenlik yöneticiliği kazanımları düşünülerek eğitim alınmalıdır. Liderlik ve yöneticilik vasıflarını geliştirmekle birlikte adaletli yönetim anlayışına sahip olmanızı da sağlar. Özel güvenlik yöneticiliği sertifikası kazanımları ve sertifika ücreti hakkında bilgi için Kariyer Polikliniği ile görüşebilirsiniz. Güvenlik yöneticiliği sertifikası ücreti birçok kuruma göre makul olup üniversite kalitesindeki eğitimleri tartışılmazdır. Güvenliğe dair ip uçları, risk ve kriz yönetimi  gibi konularda gerekli eğitimler program dahilinde verilir.

Eğitim Sepeti