10,450.00 

Öğrenci Koçluğu Formatörlük Sertifikası

10,450.00 

Öğrenci Koçluğu Formatörlük Sertifikası, katılımcılara öğrencilere rehberlik etme, eğitim stratejilerini geliştirme ve öğrenci koçluğu konusunda uzmanlık kazandıran bir eğitim programını başarıyla tamamlamanın ardından verilen bir belgedir. Program, pedagojik yöntemler, öğrenci motivasyonu, öğrenci başarısını değerlendirme ve etkili iletişim stratejilerini içerir.

EĞİTİM AÇIKLAMASI

  • Öğrenci Koçluğu Temelleri Bilgisi: Sertifika, öğrenci koçluğu konusundaki temel prensipleri, stratejileri ve en iyi uygulamaları anlama düzeyinizi belgeler.

  • Formatörlük ve Eğitim Becerileri: Sertifika, öğrenci koçluğu alanında formatörlük yapma, eğitim materyalleri geliştirme ve etkili eğitim programları tasarlama yeteneğinizi vurgular.

  • Grup İletişim ve İşbirliği: Öğrenci koçluğu formatörlük sertifikası, gruplarla etkili iletişim kurma, işbirliği sağlama ve öğrenci koçluğu becerilerini başkalarına aktarma konusundaki becerilerinizi belgeler.

  •  

Öğrenci Koçluğu Formatörlük Sertifika Eğitimi Nedir?

Öğrenci Koçluğu Formatörlük Sertifika Eğitimi, eğitim sektöründe çalışmak isteyen ve öğrencilere rehberlik etmek isteyen profesyonellerin, öğrenci koçluğu becerilerini ve formatörlük yetkinliklerini geliştiren bir eğitim programıdır. Bu eğitim, katılımcıları öğrencilere etkili bir şekilde rehberlik edebilecek ve onların potansiyellerini ortaya çıkaran bir koç ve formatör olmalarını sağlar. Öğrenci koçluğu, öğrencilerin akademik başarılarını artırma, öğrenme stratejilerini geliştirme, hedef belirleme ve motivasyonlarını artırma konularında destek sağlamayı amaçlar. Formatörlük ise öğrenci gruplarına yönelik eğitim ve gelişim programları tasarlamayı ve uygulamayı içerir.

 

Öğrenci Koçluğu Formatörlük Sertifika Eğitimi Kurs Özellikleri

1. Öğrenci Koçluğu Formatörlük Sertifika Eğitimi’nde Öğrenci Koçluğu Temelleri

Öğrenci Koçluğu Formatörlük Sertifika Eğitimi, katılımcılara öğrenci koçluğunun temel kavramlarını tanıtır. Koçluk süreci, koçluk becerileri ve öğrencilerle etkili iletişim üzerine odaklanılır.

2. Öğrenci Koçluğu Teknikleri

Katılımcılar, öğrenci koçluğu sürecinde kullanılan teknikleri öğrenirler. Soru sorma, aktif dinleme, geribildirim verme ve motive etme gibi temel koçluk teknikleri üzerinde çalışılır.

3. Öğrenci Koçluğu Becerileri Uygulamaları

Eğitim, katılımcıları öğrenci koçluğu becerilerini uygulama fırsatları sunar. Role-play, vaka çalışmaları ve canlandırmalarla pratik yaparak koçluk becerilerini geliştirirler.

4. Öğrenme Stratejileri ve Motivasyon

Katılımcılar, öğrencilere öğrenme stratejileri ve motivasyon teknikleri öğretmeyi öğrenirler. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini nasıl geliştirebilecekleri ve motive edebilecekleri üzerinde çalışılır.

5. Hedef Belirleme ve Başarı Planlama

Eğitim, katılımcıları öğrencilere hedef belirleme ve başarı planlama konusunda destek sağlamaya yönlendirir. Öğrencilerle hedeflerin tanımlanması ve planlama süreci ele alınır.

6. Formatörlük Temelleri

Katılımcılar, formatörlük sürecinin temel kavramlarını ve formatörlük becerilerini öğrenirler. Eğitim tasarlama, sunum teknikleri ve eğitim gruplarının yönetimi üzerinde durulur.

7. Eğitim Programı Tasarımı ve Uygulama

Eğitim, katılımcıları eğitim programları tasarlamaya ve uygulamaya yönlendirir. Öğrenci gruplarına yönelik eğitim içeriklerinin hazırlanması ve sunum becerileri üzerinde çalışılır.

8. Sertifika Programı ve Süreci

Kursun sonunda, katılımcılar bir Öğrenci Koçluğu Formatörlük Sertifikası alır. Sertifika programı, tamamlanması gereken ders içeriklerini, uygulamalı değerlendirmeleri ve staj sürecini içerir. Katılımcılar, başarıyla tamamladıklarında öğrencilere etkili bir şekilde rehberlik edebilen ve formatörlük becerileriyle donanmış nitelikli uzmanlar olarak görev alabilirler.

Eğitim Sepeti