Uygulamalı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Uygulamalı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Nedir ? Bilişsel ve davranışsal terapi eğitimi psikoterapi sistemlerinin iki dalgasının en çok kullanıldığı Çağdaş teknikler teorik bilgiler bilimsel dayanaklar ve klinik uygulamaları çerçevesinde psikologlara iletmeyi hedeflemektedir. Bu uygulamalı eğitim sayesinde eğitimi gören kişiler ders anlatımı vaka örnekleri örnek videolar canlandırmalar ve egzersizler aracılığı ile birçok psikolojik sorunlar bilişsel davranışçı […]

Eğitim Sepeti