yaratıcı drama liderliği eğitimi

 

 

E Devlet Onaylı Yaratıcı Drama Eğitimi Eğitmenliği Sertifikası Nedir ?

E devlet onaylı yaratıcı drama eğitmeni sertifikası nedir e devlet onaylı yaratıcı drama eğitmenliği sertifikası nedir sorusuna bir cevap verecek olur isek kişiler eğitim kurumları içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir eğitim aldıkları takdirde e devlet onaylı ve e devlet üzerinden sorgulanabilir bir sertifika sahibi olmaktadırlar. Peki yaratıcı drama liderliği eğitim programı nedir yaratıcı drama liderliği eğitimi ile beraber kişiler her alanda yaratıcı kendine yetebilen kendini bilen çevresiyle iletişim kurabilen ve bunu iyi bir şey yönde geliştirebilen ifade gücü ve ifade biçimleri artmış bireyler yetiştirmek amacıyla verilen bir eğitimdir.

 

MEB Onaylı Yaratıcı Drama Liderliği Eğitmenliği Sertifikası İçerikleri Nelerdir ?

MEB onaylı ama eğitmenliği sertifikası eğitim içerikleri nelerdir eğitim içerikleri oldukça önemlidir. Yaratıcı drama liderliği eğitimi adına da eğitim içerikleri aynı önemi taşımaktadır. Peki bu yaratıcı drama liderliği eğitimi içerikleri nelerdir bazılarını şu şekilde sıralayalım: Duyulara yönelik çalışmaları, doğaçlama çalışmaları, ısınma uyum ve güven etkinlikleri, tanıma ve tanışma etkinlikleri, iletişim ve etkileşim etkinlikleri, algı eğitimi ve empati gelişim çalışmaları, iletişim becerilerine yönelik çalışmaları, tiyatro ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar, hareket ses ve nefes çalışmaları, oyun ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar, ses ve nefes çalışmaları, müzik ve ritim çalışmaları, oyun ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar, dans devinim ve ritüellerin yaratıcı drama da kullanımına yönelik çalışmalar, plastik sanatlar ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar, yaratıcı drama tekniklerine yönelik çalışmalar, yaratıcı drama da öğrenme ve öğretme süreçlerine yönelik çalışmalar, dramatik kurgunun bileşenlerine yönelik çalışmalar gibi eğitim içerikleri yaratıcı drama liderliği eğitimi içerikleri arasında yer almaktadır ve kişilere eğitim esnasında eğitim içeriği olarak verilmektedir.

 

 

Yaratıcı Drama Liderliği Şartları Nelerdir ?

 

Drama öğretmenliği şartları nelerdir drama öğretmenliği olabilmek adına herhangi bir şart bulunmamaktadır fakat kimlerin drama öğretmenliği eğitimi aldığı hakkında bir sıralama yapabilecek olursak şu şekilde sıralayabiliriz: Sosyoloji mezunları ve öğrencileri, okul öncesi öğretmenliği, mezunları ve öğrencileri sınıf öğretmenliği, mezunları ve öğrencileri, aile danışmanları, özel eğitimciler, tüm öğretmenler, eğitmenlik yapanlar, tıp mezunları ve öğrencileri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunları ve öğrencilere psikoloji mezunları ve öğrencileri ilgi duyan tüm lisans mezunları ve bu alana ilgi duyan herkes eğitim alabilir.

 

Eğitimi İncelemek ve Satın Almak İçin: https://uzaktanegitimmerkezi.com.tr/egitim/yaratici-drama-liderligi-egitmenligi-egitimi/

Uzaktan Eğitim Merkezi

Yorum Yazın

Eğitim Sepeti